Robotisering en macht (Dutch)

Geachte NCPN,

Met plezier lees ik de volgende interviews , met de volgende opmerkingen.
https://www.ncpn.nl//manifest/2017/08/herrie.htm
https://www.ncpn.nl//manifest/2017/09/herrie2.htm

Citaten (weergegeven in de aanname dat een Communistische partij als de NCPN niet al te streng zal zijn met hun privé bezit van artikelen op hun NCPN website):

NCPN:
Precies, het debat over de kapitalistische bezitsverhouding zou je moeten voeren.
Herrie Hoogenboom:
Ik zie de noodzaak van dit debat, maar ik vrees dat de oplossingen nog een eind weg zijn. Ik vraag me af of we de ruimte en tijd vinden om op tijd een sterke algemene eis te formuleren waar de mensen zich hard voor willen maken. Ik vind dat de vakbond zich vooralsnog onvoldoende laat zien en horen.

https://www.ncpn.nl//manifest/2017/06/niekstam.htm

Niek Stam
Er is nog nooit zoveel onzekerheid geweest onder de werkende bevolking van Nederland. Wij als FNV zouden die ontevredenheid moeten bundelen en een route moeten uitstippelen. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, had er iemand met een visie en uitstraling op het podium moeten staan die je met enthousiasme meeneemt op het vakbondspad: we kunnen wél iets veranderen en dat gaan we ook als volgt doen.

NCPN:
De fusie is er dus op oneigenlijke gronden doorheen gejast?
Niek Stam
Dat is punt één. Uiteindelijk is het goedgekeurd onder de voorwaarde dat er sectoralisatie zou plaatsvinden. Dat er dus sterke en herkenbare vakbondsmacht zou ontstaan per sector.

Als het mag zou ik daar graag naar jullie toe op willen reageren, via deze e-mail. Misschien kennen jullie mij nog: Jos Boersema, ex-NCPN lid. Heden doe ik de propaganda van FNV Lokaal Groningen stad. De enige lokaal website met een stevige titel plaat, waarschijnlijk naar smaak van de NCPN ? (Voor zover ik weet.)

Het leek mij een idee om deze FNV aanvoerders te e-mailen, maar toen bedacht ik mij dat het eigenlijk aan een partij als de NCPN is om een ideologie voor te stellen, waartoe al de nodige contacten bestaan ? Zoals wij allen weten, heeft Marx daar niet erg veel over gezegd.

Het is best een lastige kwestie mijns inziens, omdat er subtiliteiten in zitten die veel mensen ontgaan, zoals dat een economie werkt voor alles waar moeite in zit. Het is ook een lastige discussie omdat de samenleving zo ontzettend complex is geworden, en de mens tegenwoordig vaak helemaal los bestaat van de natuur en het agrarische surplus van waaruit alles is opgebouwd, en nog steeds wordt opgebouwd. Dat land bezit iets kan betekenen voor een schoonmaker, is nogal een denksprong. Dat het overnemen van de grote bedrijven door de arbeiders zelf helpt in de schoonmaak, is echter natuurlijk snel in te zien. Het geld gaat daar heen waar de macht is, de macht moet dus naar de mensen en weg van het Groot Kapitaal.

Mijns inziens is robotisering precies hetzelfde als de mechanisatie en industrialisatie van de landbouw. Als iedereen een gelijk stuk land (macht) had gekregen na de overwinning op de Inquisitie in 1566 (om het even grof zo te zeggen), en er waren landbouw machines ontwikkeld, dan was het nut, de winst, daarvan naar eenieder gegaan. Het was zelfs gegaan naar de mensen die niet in de landbouw werken, want die kunnen hun land uit huren aan hen die dat wel doen. Dit is mijns inziens het basis principe waar robotisering ook een uiting van is: het gaat om een nieuwe makkelijkere manier van produceren (dus minder menselijke moeite per productie eenheid), versus wie de macht heeft. Als iedereen de macht heeft, pakt iedereen het voordeel.

Als een stel herenboeren de macht heeft, pakken zij het voordeel, ontslaan 80% van de arbeid, laten de laatste 20% nog 3x harder werken omdat er zoveel competitie is op de laatste baantjes in de landbouw, en de overige 80% werklozen kunnen verrekken. Zij vertrekken hopeloos naar de gaarkeukens in de grote steden, en worden daar het vertrapte proletariaat. Daar komen ze in de macht van de bankier-moordenaars, die van de overvloed aan arbeid en nieuwe productie methodes misbruik maken, fabrieken starten, enzovoorts enzovoorts, en alle ellende aanrichten waartegen de linkse beweging is opgekomen in de 19de eeuw.

Het gaat er dus om de macht naar de bevolking te brengen, en als bevolking die macht te pakken. De truk is om niet zelf het probleem te worden, door die macht zelf te pakken en dan net te doen alsof wij het volk vertegenwoordigen. Het volk moet die macht zelf pakken, en wij als deel daarvan op dezelfde manier. Dat zou dus betekenen, als men de 3 machten definieert: grond, bedrijf, kapitaal, dat 1) de grond evenredig naar waarde zou moeten worden verdeeld onder eenieder (per grondwet), waarbij er ruimtelijke ordening wetten moeten gelden tegen totale chaos, en waarbij grond geruild en verhuurd zou moeten kunnen worden (wat mij betreft met een wettelijk maximum op grondhuur, om rare toestanden daar af te kappen); 2) de macht in bedrijven naar de werknemers zou moeten gaan, maar omdat het verhandelen van de eigen productie ook macht vertegenwoordigt in handen van een mens zou dat in de context van een markt moeten gebeuren; 3) het groot kapitaal zou wat mij betreft direct verboden moeten worden, dus een verbod op teveel bezitten (ik stel voor de onderhandelingen daarover te openen op 30 x het gemiddelde van het volk, wat best hoog is in principe, maar schokkend laag naar huidige – wat mij betreft schokkende – maatstaven.)

Deze 3 principes zou men kunnen zien als: 1) de vloer onder de markt, letterlijk de grond, het begin van alle arbeid; 2) het sociaal-productieve groepsproces, maar ook de vrijheid om dat alleen te doen en bedrijven te starten; 3) het hoog zittende plafond, waar limieten aan gesteld worden. We dwingen de economie zo om te fungeren tussen exact wettelijk bepaalde blokkades, waarbinnen het echter weer vrij is. Mensen die niet vrij zijn, hebben geen macht.

Een en ander is uitgebreid behandeld in een gratis boek dat ik heb geschreven, onlangs uitgebracht in definitieve versie, zie socialism.nl.

Waar ik op hoop, is dat de versplintering van de linkse beweging, die al vroeg op gang kwam tussen de anarchisten en socialisten, oftewel parlementairen en anti-parlementairen, en daarna de afsplitsing van de Communisten, en allerlei andere afsplitsingen, langzaam maar zeker ongedaan gemaakt kan worden, door een breed maar ook hard, haalbaar en duidelijk programma van economisch-politieke hervormingen waar weinig linksen zich uiteindelijk toch tegen kunnen keren, vooral als het alternatief het voortrazen van het Kapitalisme is, rechtstreeks de afgrond van de 3rde wereldoorlog in (die wat mij betreft al onafwendbaar geworden is, omdat de anti-Rusland propaganda al geslikt is door het volk, waardoor de pin al uit die granaat getrokken is.)

beste groeten,
Jos Boersema
Groningen

 

(P.S. [Verwijdert, omdat dit een onderwerp buiten fundamentele economie / Staatsinrichting betreft, en het tegen de strategie is om onnodig extra onderwerpen en meningen bij elkaar te voegen. Hoe meer onderwerpen, hoe minder kans op eenheid en collectieve kracht.])

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.