{Dutch} Nederland aan de afgrond van de dictatuur

Reactie op een video nieuws bericht …

De democratie hangt op twee pijlers, mijns inziens: ① recht op meningsuiting, en ② recht op verzamelen (vergaderen, organisatie). Het ③ recht op stemmen op zich, zit besloten in het woord “democratie”, dat is het derde element, dat zonder deze twee andere geen betekenis heeft.

① Het recht op vergaderen / organisatie is zwaar ondermijnt door het niet samen mogen komen met meer dan 2 personen, en de avond klok, alsook de dreiging dat dit nog erger wordt. Dit is een zware klap voor pril politiek initiatief. Hoe kan men een partij starten, zonder echt samen te komen ? Ik zie niet hoe dat kan over facebook, whatsapp, enzovoorts. Hoeveel procent van dit recht bestaat nu de-facto nog, nadat Femke Halsema een nuttige en heel normale demonstratie heeft neergeslagen, tot bloedens toe ? Officieel mogen we ons nog organiseren. Officieel mogen die politieke initiatieven die al deze verzwaarde omstandigheden weten te overleven nog meedoen met de verkiezingen. Men mag nog electronisch comminiceren, en de-facto kan men nog wel wat samenkomen, desnoods buiten in kleine verspreide groepjes. De-facto kan er nog wel wat, maar dit recht is niet meer wat het was. Ik wil niet overdrijven, want dan hebben we geen vocabulair meer voor als het hier een tirannie wordt, dus laat ik zeggen: 50% zijn we dit recht nu kwijt.

② Meningsuiting wordt nog minder onderdrukt, maar de-facto vindt er veel censuur plaats op plekken waar mensen tegenwoordig massaal communiceren. Het wachten is op de eerste politieke gevangenen, die om het verspreiden van een mening worden opgepakt. Nederland is historisch sterk in het recht op meninguiting. Door de censuur op de sociale platvormen (laat staan de absurde massa media), worden helaas toch veel mensen door de macht van de ommissie (het gewoon wegsnijden van wat veel mensen vinden) op het verkeerde been gezet. We mogen nog praten, we mogen nog op veel plekken wel dit soort dingen posten (alhoewel dit commentaar heel goed in 5 minuten weg kan zijn, youtube doet dat vaak met mijn opmerkingen), we mogen nog dingen op straat aanplakken. Dat kan ook allemaal verdwijnen, met bijvoorbeeld de truk “complot denkers brengen de volksgezondheid in gevaar, omdat ze er voor zorgen dat onschuldige mensen zich minder aan de maatregelen houden …”. Dat is een vinger knip op dit moment, dit moment van totale wereld hysterie om niks. Voor het gemak stel ik het voorzichtig: we zijn nu 10% van het recht op meninguiting kwijt.

③ Het recht op stemmen wordt nu wederom bedreigt, nadat “ze” (de internationale heersende klieken?) het hebben proberen te ontmantelen met computer stem machines (ik zal u de theorie besparen, ik ben echter wel een soort computer programmeur, en internationaal gepubliceerd met democratie software “sede – secure democracy” dus ja, ik heb er wel eventjes over nagedacht). Er is nu een poging om mensen per brief te laten stemmen. Hoe moeten onze vrijwilligers dat controleren ? Het stembiljet komt bij een onbetrouwbaar mega bedrijf op de werkvloer ? Ik roep dus bij deze op om niet per brief te stemmen, en alle per brief geplaatste stemmen als ruis te beschouwen. Het wordt allemaal heel moeilijk, want door het brief stemmen kunnen ze nog makkelijker net doen alsof er bijvoorbeeld 5% meer opkomst was, dan er echt was, en die stemmen naar believen invullen. Het hangt af van hoeveel er per brief gestemd wordt, hoeveel van dit recht wij nu kwijt zijn. In afwachting stel ik dat dan ook maar in op dat we nu 10% van dit recht kwijt zijn.

De democratie is dus op dit moment nog: (50%/100% + 90%/100% + 90%/100%) / 3 ≈ 75% van wat het was. Bedenk dat ze pas net zijn begonnen met deze grootse aanval, een soort staatsgreep op de democratie.

Helaas is dat lang nog niet alles, want ze maken de hele economie kapot, en centraliseren alle macht daar die ze kunnen, met massaal geld bijdrukken en dingen opkopen en in de schulden storten. Dat is die andere poot van het welzijn van het volk. De ene poot is de Staat, dat wil zeggen: de democratie. De andere poot is een open economie, met veel bedrijven en vrijheid. Beide poten worden aangevallen, op een schokkende manier en met een schokkende snelheid. Het is een Revolutie van het Groot Kapitaal. (Zie market.socialism.nl voor oplossingen.)

§ Nieuwe schokkende ontwikkelingen

Ongevaccineerden mogen geweigerd worden door werkgevers enzovorots ? Elke week brengt nieuwe schokken ! Afschuwelijk. Ik hoorde ook al dat er verplichte quarantaines gaan komen, en dat alles om niks. Voor de heersende klasse om zich politiek te beschermen tegen de gevolgen van hun zelf veroorzaakte financieele crisis. Dit gaat regelrecht naar opsluiting van dissidenten, dissidenten die gewoon keihard gelijk hebben en zich normaal, verstandig en goed gedragen. Verschrikkelijk. Ik vraag me af of de regering een burger oorlog wil ? Verplicht vaccineren staat gelijk aan een oorlogsverklaring.

Met de week wordt ons democratisch bestel en economie afgebroken. In een democratie gaat het niet zozeer om de rechten van de grote meerderheid van het volk, maar juist om de rechten van die minderheid die het er niet mee eens is. Iedereen kan ineens die minderheid worden, door ervaring of verandering van inzicht. Als de rechten van een minderheid worden afgebroken, zodat zij als dissidenten gevangen zitten om absurde en dus klaarblijkelijk politieke redenen, dan kan een samenleving nog zo democratisch lijken, maar het is een vernislaag over een dictatuur. Dictaturen en tirannieke samenlevingen pretenderen, net als democratische en andere, in de regel dat zij de beschaving, vrede en rechtvaardigheid vertegenwoordigen. De vraag is: wie zit waarom in de gevangenis, waarom zouden mensen bepaalde meningen niet mogen uiten, en hoe worden mensen uit de macht gezet door het volk, en wie mag zich waarom niet organiseren.

Als rechten van dissidenten binnenkort geschonden worden, dan zakt bovenstaande berekening van hoeveel democratie er nog over is in Nederland. Omdat juist de rechten van de dissidente minderheid zo essentieel zijn, zou men daar makkelijk nog 25% van kunnen aftrekken. Als mensen die zich weigeren te laten testen of vaccineren worden opgesloten, en als er een samenleving van uitsluiting gaat ontstaan van mensen die zich niet laten beheersen door een hysterie over een niet aanwijsbare nood toestand, dan daalt de boven staande democratische graadmeter tot onder de 50%. Dat is dus 50% van een model, dat al niet al te bijzonder democratisch was: zonder Referendum, indirecte macht, grootschalige leugen propaganda, enz. Desondanks was het een model waarin oppositie mogelijk was. Dat wordt nu afgebroken, en daarom staat Nederland nu op de afgrond van de dictatuur.

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.