2021: Niets om op te stemmen

Voor iemand die níet op oorlogsmisdadigers wil stemmen, die vóór (meer) democratie wil stemmen, en die graag stemt op een partij die iets wil doen aan de kloof tussen rijk en arm (hoe dan ook, maar het moet wel kunnen werken en niet onder het mom van hulp dingen nog erger maken), die graag stemt op een partij die (veel) voor het milieu wil doen, voor eerlijke handel (enz), lijkt er niets te stemmen te zijn in de aankomende Tweede Kamer verkiezingen in Nederland.

Het lijkt een kort lijstje te zijn van eisen, daar zou toch een partij voor moeten zijn als er meer dan 30 keuzes zijn ? Helaas blijkt dit in de praktijk tegen te vallen, waarschijnlijk door de illusies waarmee partijprogrammas zijn opgeschreven. Dit zou kunnen komen doordat er wellicht weinig aandacht is voor de lange termijn en de eeuwigdurende termijn (oftewel: principes).

Het is bijvoorbeeld een illusie te denken dat men in de Europese Unie kan blijven, en tóch voor (meer) democratie kan zijn. Die twee sluiten elkaar uit. Dat wordt echter pas duidelijk op de lange termijn, in termen van eeuwen. We zitten nu al sinds de tweede wereldoorlog in het Amerikaanse Imperium als een klein schatting betalend Vazallenstaatje, ons leger vecht mee in de plunderingstochten van de VS. Zo gaat dat met vazallen. Toch heeft het tot zo ongeveer het jaar 2000 geduurd, voordat de Europese Unie machtsgreep een beetje voor het voetlicht begon te treden. Nu in het jaar 2021 zijn wij vrijwel onze Soevereiniteit geheel kwijt. Dit zal in de komende eeuwen steeds verder gaan. Daar is geen weg terug in, behalve een radicale breuk. Wie dat niet snapt, die snapt niet dat vóór democratie zijn impliceert dat men direct uit de Europese Unie moet, liefst al 81 jaar geleden (ja, die berekening klopt: vanaf 1940 is Nederland geen Soevereine democratie meer). De Europese Unie is veel te groot om democratisch te zijn. Dat heeft geen inhoud meer. Er is ook niets mis, integendeel veel goeds, aan een Europese puzzel van Soevereine democratische Staten. Dat is ook juist nodig voor een gezonde democratische cultuur.

Alle partijen die niet voor een harde politiek tégen de Europese Unie zijn, zodat deze overheersing volledig wordt weggevaagd van ons land en liefst alle landen, die zijn daarmee anti-democratische partijen geworden, waar iemand die (meer) democratie wil uit principe al niet op kan stemmen. Dit zijn de meeste partijen.

Dat de meeste partijen de E.U. steunen is vreemd, omdat de Europese Unie nooit is goedgekeurd door het volk (alhoewel men zou kunnen vinden dat mensen het vanwege achterblijvende weerstand de-facto hebben geaccepteerd). Dit zou te maken kunnen hebben met ① de continue media campagne voor de E.U., en de interne politieke carrières van de politici, omdat als ze van Nationaal naar Imperium kunnen doorstromen — naar de Europese Unie dus — dan kunnen ze smerig veel geld verdienen. Dit is onderdeel van de geïnstitutionaliseerde corruptie van de Europese Unie, waarmee zij zich probeert vast te zetten als entiteit binnen de politiek. Uiteindelijk komt de georganiseerde misdaad aan de macht binnen de Europese Unie, als dat niet al zo is.

In de VS heeft hetzelfde zich voltrokken vanaf 1776. Die Staten zijn hun democratie kwijt. Die mensen kunnen nog weinig doen tegen de voortschrijdende corruptie die hun wordt opgelegd vanuit het centrale gezag. Men ziet hier ook dat deze enorme Imperialistische Staatsvorming geen recept voor vrede is. De VS is buitengewoon bloeddorstig en misdadig in de wereld, alsook een sterk anti-democratische macht (in tegenstelling tot hun propaganda). Uiteindelijk zullen zij zelfs weer oorlogen op eigen grondgebied gaan krijgen, vermoedelijk groter dan zij ooit zelf onderling voerden. Zo ging dat ook met het oude Rome. Deze dingen zijn niets nieuws, maar er kan lering uit getrokken worden.

Dan is er de categorie oorlogsmisdadigers in de politiek. Vooral VVD en CDA, die veel bloedvergieten hebben gesteund en historisch de partijen zijn van de aanvalsoorlog en de plundering. Het valt veel Nederlanders niet zo op want het gebeurd niet hier, het wordt allemaal netjes toegedekt in de leugen media, met hier en daar wat kritiek om geloofwaardig te blijven. Dit is een grote groep van vooral gevestigde partijen, die de oorlogen van de VS hebben gesteund. Schokkend genoeg hoort de Socialistische Partij hier nu ook bij, dankzij de steun aan de Obama-Nazi staatsgreep van 2014. Mensen die uit principe niet op oorlogsmisdadigers stemmen, kunnen niet op al die bekende relatief grote partijen stemmen. Noem het de VOC mentaliteit in Nederland.

Dan is er de Basis Inkomen gekte, gelanceerd door de grote banken en hun massa media, oude waanzin van extreem links weer aan de kook brengende. Dit leidt tot catastrofale macht centralisatie, en daarmee tot een dictatuur. Als iedereen opgeslokt wordt binnen een gecentraliseerd systeem van macht binnen de Staat, dan wordt die Staat totalitair. Oppositie wordt dan moeilijk. Het dagelijks leven is direct afhankelijk van goedkeuring door die Staat, op elk detail, elke individuele koop en verkoop. Als veel bedrijven hun ”werknemers” al proberen uit te buiten, dan gaan we nog wat meemaken als er nog maar één totalitair ”bedrijf” over is, waar niemand nog tegen op of omheen kan. Basis Inkomen staat dus gelijk aan dictatuur, slavernij, en daarmee ook aan armoede. Precies het tegenovergestelde als de voorstanders denken. Er wordt blijkbaar niet over de lange termijn nagedacht, er wordt niet over de principes nagedacht. Er wordt blijkbaar gedacht in termen van: ”Geld, nu! leuk! haha!”.

Dan zijn er de recente aanvallen op onze burger- en politieke rechten, onder het mom van de Corona hysterie. Partijen die dit steunen, zijn dus ook tegenstanders van de democratie en de Nederlandse Rechtstaat. Dit is ook een grote categorie partijen, die vermoedelijk allemaal braaf ’s avonds op de bank naar de enige échte politieke partij van Nederland zitten te kijken: de Televisie. De Televisie is hun god. Er is geen nood situatie, en dus mogen nood maatregelen niet ingevoerd worden. We raken nu in een dictatuur in Nederland. Recht op vergadering is een essentieel politiek recht. Als de avond klok verder wordt uitgebouwd, wordt het alleen nog maar erger. Om van de catastrofe in de economie nog maar te zwijgen, alhoewel die ook andere achtergronden heeft: geld bijdrukken.

Dat is het grote onderwerp waar niemand het over heeft: het absurde geld bijdrukken door de centrale banken. Het lijkt er haast op dat vrijwel geen enkele partij door heeft dat dit gebeurd, of ze hebben het wel door maar houden het angstvallig stil ? Een Staat kan niet lang bestaan als privé groepen de munt eenheid zonder limiet en voor eigen machtswellust zitten bij te drukken. Alle partijen die dit niet bovenaan hun programma hebben staan, vallen in de categorie: kinderachtig (of erger). Wie dit al niet wil zien en oplossen, is het niet waard om in de Tweede Kamer te zitten. Dit zijn de meest grove en schokkende ontwikkelingen, die waarschijnlijk ook naar een wereld oorlog gaan leiden. Zo ging dat tenminste in de Weimar Republiek, onder iets andere maar uiteindelijk vergelijkbare omstandigheden: onbetaalbare schuld, geld bijdrukken, in de context van de west Europese landen, zo kort geleden dat een parallel trekken zinnig lijkt. De Tweede Wereld Oorlog was zeer winstgevend voor bepaalde klieken, en vooral de VS, die daarmee west Europa heeft veroverd en gereduceerd tot Vazallen. Waarom zouden zij een truk die werkt niet herhalen ? Zo gek zijn ze toch niet ? Er valt wat te verdienen …

Er is dus niets om op te stemmen, en dat gaat nog niet eens over detail onderwerpen of prioriteit voorkeuren. Dit gaat eigenlijk alleen nog maar over het niet willen leven in een dictatuur. Op grond daarvan is er al niets te stemmen, terwijl alle partijen om het hardst roepen dat ze voor de democratie zijn.

Het valt verder op dat veel partijen die denken dat zij de democratie steunen voor een gekozen burgemeester zijn, terwijl dat helemaal niet hoeft te leiden tot meer democratie. Het tegenovergestelde is waarschijnlijk het geval: een vermindering van de democratie, omdat het reduceert tot karakter en identiteitspolitiek, de aanbidding van ”de grote man/vrouw”, in plaats van een mooi (of desnoods minder mooi) debat in de Raad. Democratie hoort ook juist het debat te zijn (gesprek zo u wilt). Democratie zou zo min mogelijk het hard op tafel slaan met de vuist moeten zijn, door één persoon met (teveel) macht. Populisme dreigt door de direct gekozen burgemeester.

Nederland is een democratie van een hoger niveau dan een periodieke wisseling van dictators. Dat is ook zo in de Staten Generaal. Nederland heeft een ”parlementair” stelsel, geen ”presidentieel” stelsel. De gekozen burgemeester is een “presidentieel” stelsel op gemeente niveau. De grotere Raad is echter een betere afspiegeling van het volk, en voorkomt een niveau van corruptie door die macht spreiding. Het is moeilijker de hele Raad of de hele Staten Generaal om te kopen, dan enkel een gekozen burgemeester of President. Het corrupte gekonkel zal toenemen onder populistisch gekozen enkelvoudige mannen/vrouwen van macht. Merk op dat een gekozen burgemeester een groot mandaat heeft. Dat is een heel ander iets dan een burgemeester benoemd door de Raad. Gekozen burgemeester zou een zware klap voor de Nederlandse democratie kunnen betekenen. Wellicht dat daarom D66 er een voorstander van is, dat is immers ook een anti-democratie partij, waar nu gelukkig meer mensen achter gekomen zijn (de Referendum perikelen). Dat was hier al lang bekend vanwege het interne verraad inzake ”sede – secure democracy”.

Dan zijn er nog de nieuwe media partijen: PVV en FVD. Dit zijn ver rechtse populistische partijen. Deze partijen zijn bedacht en opgezet door de massa media, worden massaal door de massa media gesteund. Zonder de massa media, zouden deze partijen niet bestaan. De primaire methode is aandacht geven. Soms lijkt de massa media te doen ze alsof ze tegen deze partijen zijn, wellicht om mensen die oppositie zoeken aan te spreken. Dit soort partijen zijn in de regel vijanden van de factor arbeid, en het milieu. Vanwege hun instabiele populisme zie ik dit niet als betrouwbare politiek. Als Corona hysterie is afgelopen als machtsmiddel om de financiële crisis te beheersen, dan zouden deze fel rechtse partijen (met schimmige verbanden met extreem rechts?) juist weer voor een toename van repressie kunnen zorgen. De grote bedrijven en banken, juist die corrupte politiek inzake het Grote Geld, zal waarschijnlijk nog erger worden door deze partijen, die hun historische bondgenoten zijn.

Helaas steunt de SP dus de Nazis van Oekraïne, zonder blijkbaar de moeite te nemen om uit te zoeken hoe dat zit (link). Ze doen wel veel goede hand en span diensten voor mensen, dat is mooi. Het is de sociaal-democratie, tweede bedrijf, ná de ontaarding van de PvdA. Omdat de S.P. ook mee doet met de Europese Unie, zal die corruptie zich voort gaan zetten binnen de S.P.. Stemmen op een partij die Nazis heeft gesteund, is wat mij betreft ondenkbaar. De S.P. zal diep door het stof moeten om dit recht te zetten, en heel duidelijk een betere koers in zetten, ook in oppositie tegen de massa media en TV (de echte macht centra in Nedelrand).

Stemmen op mensen die de aanbidding van oude Romeinse afgoden verheerlijken, ook al doen zij soms goede dingen, is ook onmogelijk voor ondergetekende.

Een stem wijzer gaf aan dat ondergetekende hier op zou kunnen stemmen: ¹) 50+ ²) S.P. ³) Partij v/d Dieren. Helaas vallen die af om bovengenoemde redenen. Geen idee waarom 50+ zo hoog scoorde. Een vraag over (Corona-) dictatuur en geld bijdrukken werd niet gesteld. In de regel komt het bij mij uit op maximaal links. Alle andere partij websites ook bekeken, maar niets kunnen vinden dat geen onoverkomelijke fouten bevat. De E.U. steunen, Basis Inkomen steunen, niet tegen (Corona-)dictatuur in Nederland zijn, plunderingen direct en indirect met het leger in verre landen steunen, dat zijn onoverkomelijke fouten.

Vragen om (meer) democratie, een beetje (meer) rechtvaardigheid en vrede, zelfs zonder allerlei moeilijke of specifieke eisen of dat het allemaal helemaal precies moet passen op persoonlijke voorkeuren (want dat is per definitie onhaalbaar in dit bestel): het is blijkbaar teveel gevraagd. Er is dus niets om op te stemmen. Ik zal dan ook niet gaan stemmen. Graag had ik wel willen stemmen, dus dit is echt jammer. Het verraad en de oppervlakkigheid is zo extreem, dat ik niet schuldig wil worden aan een stem verlenen aan deze partijen (!). Mijn stem zal dan helaas geteld moeten worden, tezamen met de stemmen van mensen die het misschien allemaal niets kan schelen, en hoogstens nog iets laten gevoelen van dat er een kloof bestaat tussen politiek en sommige mensen die niet vertegenwoordigt worden.

§ Referendum ?

Overigens is dit een interessant argument vóór een Referendum wet en andere soorten van directe democratie, omdat iemand die om principe redenen niet meer kan stemmen op de bestaande clubjes, of iemand die dat wél besluit te doen (met pijn en moeite): die mensen kunnen dan alsnog hun stem laten horen op specifieke onderwerpen via een Referendum. Diegenen die niet meer kan stemmen omdat het allemaal te erg is, te chaotisch en schadelijk voor het land wat er wordt voorgesteld door alle politieke partijen (!), maar die het wél weer eens kan zijn met zelfs veel standpunten van veel partijen, die kan dan op die specifieke punten zijn mening nog uiten. Diegene die met pijn op een club heeft gestemd omdat er een aantal goede dingen bij waren maar ook een aantal slechte dingen, die kan via een Referendum nog proberen de slechte dingen weer af te keuren.

Zo zien we misschien dat dit bestel op zijn einde begint te geraken, als er tenminste significant veel mensen zijn die uit principe overwegingen niet meer kunnen stemmen op welke partij dan ook. Zie hier nog het Referendum systeem in voorgestelde Grondwet (link).

Overigens is één en ander ook interessant als we het historische verraad van de politieke partijen uit de laatste 15 jaar gaan bekijken. Zogenaamd waren er vrije markt partijen, en partijen die historisch oppositie voerden tegen de grote banken. In 2008 was er de grote kans voor beiden. De vrije markt partijen hadden de corrupte mislukte banken moeten laten afsterven, omdat dat de vrije markt is waar zij zo heilig in zeiden te geloven. Voor de arbeidersbeweging oppositie tegen Het Grote Geld, was dit ook de kans om die oude klassenvijand te verslaan. Beiden hebben hun historische opdracht verraden. We zien heden ook weer het verraad van de zogenaamd liberale VVD. Juist zij zijn het die de dictatuur in Nederland zijn begonnen (Corona hysterie), juist zij zijn het die mensen opsluiten in hun huis en eigen keuzes ontnemen.

Een meer directe vorm van democratie kan hopelijk een hoeveelheid van dit soort corruptie verminderen. Politici houden hun woord niet, en denken vaak niet goed na, zo lijkt het. Hardere maatregelen en rechten voor burgers zijn nodig, om deze mensen onder wil van het volk te dwingen.

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.