KPN, het nieuwe XS4ALL en “Nep-nieuws” doelstelling {Dutch}

Politieke propaganda uit Amerika, waarin diverse groepen worden gehekeld.

We zouden blij moeten zijn met mensen die een andere mening hebben.

KPN is een veel te groot bedrijf, dat nooit gestart is als een bedrijf. Het was een staatsapparaat. Deze valse speler in de markt heeft XS4ALL gedwongen overgenomen, en is daarmee een illustratie over het gevaar van te grote bedrijven (kartels en monopolies). De nieuwe XS4ALL heet heden Freedom(.nl). Steun aan dit nieuwe of hernieuwde bedrijf is een voorbeeld van het markt socialistische programma op deze website, waarin kleine, middelgrote en redelijk grote bedrijven wel mogen bestaan, maar eindeloze mega-bedrijven niet, en ook niet bedrijven met buitenlandse eigenaren, en ook geen dictatoriale bedrijven met externe financiers parasieten op basis van verhandelbare aandelen. Wat wel kan is kleine investeringen van veel mensen, precies wat de nieuwe XS4ALL aan het doen is. Omdat XS4ALL zich altijd hard heeft gemaakt voor democratische kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting en informatie toegang voor iedereen, is dit nog meer het geval, en zou zelfs belangrijk kunnen blijken bij het verspreiden van deze markt socialistische propaganda (of hoe men het ook wil noemen, distributisme wellicht, of gewoon echte democratie op alle vlakken).

Heden: 8:24

Hallo (nieuwe) XS4ALL,

Goed initiatief van jullie om met de absurde KPN ellende te breken. [Enige zinnen hier over een technisch probleempje dat zichzelf al oploste.]

Ik heb er wat zorgen over dat jullie een punt “nep nieuws” in jullie documentatie hebben, en dan het argument opvoeren dat het de stabiliteit van de samenleving zou aantasten en daarom bestreden moet worden. Dat is een gevaarlijk argument, want jullie zeggen in feite: als mensen niet met elkaar in de pas lopen omdat zij met informatie in aanraking komen “die ze niet aankunnen” en waardoor ze worden overtuigd (wat dat ook moge zijn), dan “ontwricht” (zeer zware term) de samenleving. Ik hoop dat jullie dit punt willen heroverwegen. overigens lijkt het mij geen probleem natuurlijk als ondertiteling op videos beschikbaar komt voor snel doorzoeken, dat is alleen maar mooi. Het gaat om het principe argument dat wordt gebruikt.

freedom.nl/waarom-freedom (citeer)

6. Fakenews: We ondersteunen technische initiatieven om fakenews te detecteren. Zie bijvoorbeeld: 888zoeker nepnieuws op YouTube

Ik zou hier een lang verhaal (ja nog langer!) kunnen schrijven over wie allemaal nep nieuws verkondigen, zoals de grote kranten en TV met hun onophoudelijke stroom oorlog hitserij en leugens die werkelijk de (internationale) maatschappij ontwrichten (en dat proces is nog maar net bezig, want ze sturen hard aan op oorlog), maar dat zou niet nodig hoeven te zijn want het is een eenvoudige principe kwestie. Op de gelinkte 888zoeker zien we een plaatje van blijkbaar een “zielige” burger die niet tegen een politiek debat kan, met communisten en Nazis die het op een schreeuwen zetten. De indruk wordt gewekt dat politiek gevaarlijk is voor burgers. Iedereen moet dezelfde informatie krijgen, “nep-nieuws” (lees: dat wat de grote bedrijven vinden dat het volk moet geloven) moet gedetecteerd en bestreden worden.

Politieke propaganda uit Amerika, waarin diverse groepen worden gehekeld.
Amerikaanse propaganda tekening, nagemaakt van https://www.sidnfonds.nl/projecten/888zoeker (directe link) om auteursrecht klacht te omzeilen, maar wel de inhoud te kunnen laten zien. Wat opvalt bij het natekenen is dat de “platte aarde idioot” direct boven de Communist hangt, het woord “autism” (Amerikaans voor Autisme) hangt direct boven de Nazi, en boven de persoon waar een pyramide met oog uit de luidspreker komt hangt een Ku Klux Klan met brullende muil. Het doel lijkt te zijn om net te doen alsof alle lieden met een mening over wat de feiten zijn zich agressief gedragen, en daarom een bedreiging zijn voor de maatschappij.

Om toch even in te gaan inhoudelijk op wat hier neergezet wordt als wereldbeeld: is de Communistische partij van Nederland zo aan het schreeuwen dat Nederland ontwricht wordt ? De NCPN is in feite een behoorlijk gezapige groep/krant, waar niet de minste dreiging van uit gaat, en die vaak met gezonde kritiek komt. Van Nazis hebben wij potentiëel meer last, maar wie zijn die Nazis dan precies ? Zo komen we al direct op het vlak van het grootschalige nep nieuws in de Nederlandse grote kranten en TV, namelijk op de staatsgreep in Oekraïne van 2014, die essentiëel door Nazis is uitgevoerd (!).

Deze hele staatsgreep werd vals voorgesteld in de nederlandse media, compleet met het nep nieuws dat Rusland een invasie in oost Oekraïne zou hebben gepleegd – iets wat criminele leugenpropaganda is wat mij betreft. Die mensen kwamen en zijn nog steeds in opstand tegen de Nazi staatsgreep van Amerika in Kiev van 2014. Ze weigeren bestuurd te worden door een meute die Bandeira aanhangt (beruchte Nazi collaborateur). Het Fascisme bloeit ook op in de VS zelf onder de fascistische gek Trump. Het hele nep-nieuws gedoe is een opstapje naar censuur, iets waar XS4ALL zich tegen zegt te verzetten. Dit is allemaal extra zwaar omdat Julian Assange is opgepakt, en daarmee is de onderdrukking van het vrije debat in de hele westerse wereld dus echt begonnen. Dat was er al, maar wordt nu echt openlijk doorgevoerd.

Als ik jullie was, zou ik dat punt oven nep-nieuws veranderen in een punt over het toegankelijk maken van informatie voor iedereen (dus niet alleen voor journalisten, alsof wij die mensen dan maar zouden moeten gaan geloven, terwijl ze bewezen hebben meestal aan de kant van criminele oorlogen te staan), en de link naar dat initiatief te verwijderen want ze gaan te ver. Het ligt niet aan youtube dat sommige mensen in de platte aarde geloven (een operatie die ook weer zijn eigen onderzoek vergt, want wie zet waarom die onzin op youtube, en waarom geven de media er aandacht aan), het ligt aan die mensen zelf. Het is hun goed recht om gekke dingen te geloven.

Als dat bestreden moet worden, zijn we terug in 1550. Het “bestrijden” van bizarre ideeën, zoals dat banken redden in 2008 een goed idee was, of dat Irak vernietigd moest worden om de wraaklust van de VS te koelen, of dat 9/11 in New York niet door de VS zelf is uitgevoerd om het volk op te hitsen, of hoe men ook maar over deze kwesties denkt, is een zaak van het debat inhoudelijk aangaan. Gooi de informatie en toegang maar open, en duik er dan in met inhoudelijke argumenten. Dat is de juiste weg. Ook als wat mensen het op een schreeuwen zetten, en als weer anderen daar last van hebben, dan is dat allemaal niet altijd prettig, maar wel een teken van een gezonde open cultuur in een democratische samenleving.

Aangezien XS4ALL / Freedom.nl zich wel opstelt als voorvechter van een open en democratische samenleving, vooral op Internet, zou het logisch zijn als jullie wel op dat onderwerp een duidelijke mening hebben. Dat zijn zaken zoals privacy, toegang tot informatie, toegang tot het vrijelijk kunnen publiceren van informatie zonder dat daar censuur operaties over heen komen zoals google, facebook en youtube aan het uitvoeren zijn, enz. Dat zijn jullie onderwerpen, daar zijn jullie in gespecialiseerd. Als het ineens over “nep nieuws” in het algemeen gaat, met als voorbeeld de platte aarde theorie, dan gaat het ineens over alles en iedereen, het totaal aan onderwerpen in de hele wereld. De logische houding van XS4ALL zou dan zijn, wat mij betreft: verzorg een platform waar elke kant zijn verhaal kan doen, zonder de trukjes van de zoekmachines en de feitelijke sociale onderdrukking door de grote kranten en TV (want die is er wel degelijk, maar vooral omdat mensen elkaar sociale druk opleggen om in de pas te lopen), en dat is het dan. Het is dan verder aan het inhoudelijke debat, en niet iedereen zal het altijd met elkaar eens zijn. Dat moet men accepteren, en daarbij pleiten voor vriendelijke omgangsvormen, zodat de samenleving niet ontwricht raakt.

De samenleving wordt juist sterker door de diversiteit aan meningen, en het proces dat die met elkaar aan gaan. Als er mensen zijn die gevoelig zijn voor het geloven in de platte aarde, dan is het juist mooi dat dit naar buiten komt, het is een kans om die mensen een argument te geven om te overdenken. Dan groeien die mensen, dat is mooi. Daar waar een precedent geschapen wordt van het wegdrukken van een klein groepje of zelfs maar één persoon zijn mening, begint de dictatuur en de onderdrukking, of is eigenlijk al een feit (want het gaat nou juist net om die ene mening die afwijkt van de gewoonlijk blinde meute; juist daarvoor hebben we de principes van vrije meningsuiting, want voor de grote massa is dat niet nodig want die hebben al die macht).

Ik ben er toch even dieper op in gegaan, ook omdat dit zo’n cruciaal punt is voor wat XS4ALL zegt te willen zijn (toch?). We zitten nu op een heel gevaarlijk moment in de geschiedenis, dat moet men goed beseffen, en daarom is het belangrijk om sterk in te zetten op democratische waarden, en op geen enkele manier mee te gaan met de hysterie van de massa media. Bedankt voor lezen!

beste groeten,
Jos Boersema

https://market.socialism.nl/
https://southfrontdutch.wordpress.com/

Heden: 8:30 (Een reactie in 6 minuten. De naam van de Freedom medewerker zelf is uit privacy overweging verwijdert.)

Beste Jos,
Je hebt dus langer dan 90 minuten over je mail gedaan, zolang word een accountnaam vastgehouden. 🙂
Hartelijk dank voor de rest van de mail. Wat je aangeeft is best belangrijk en ik zal doorgeven dat dit in het komend weekoverleg wordt besproken.

Met vriendelijke groet, [medewerker Freedom] – Freedom Internet

Heden : 8:56

Beste [medewerker Freedom],

Hah snelle reactie, goed teken voor de nieuwe XS4ALL ! Ik was iets sneller met typen hoor, want ik had al een tijdje gewacht ;-). Veel succes met alles !

Ik denk dat we met z’n allen in Nederland nu heel hard moeten gaan inzetten op democratische waarden inderdaad, echt voluit gaan, en daarbij primair in het vaandel dragen dat we blij zijn met mensen die een andere mening hebben dan de meesten, of de regering *). We zien dat het fout gaat. Snowden, Assange, zijn de benkenden, maar er zijn meer. Ze hebben de top financiën niet op orde dankzij het banken redden dat nog steeds doorgaat. De corruptie wordt steeds erger. het bestaan van KPN zelf is al een uiting van corruptie (mega staatsapparaat dat even wordt verkwanseld aan het Plutocratische netwerk alsof het een eerlijk bedrijf is ipv een destructieve kartel/monopolie macht), dus zoeken ze naar militaire middelen om het volk bang te maken en controle vast te houden.

De geschiedenis leert dat we dit maximaal serieus moeten nemen, maar dat het altijd wordt onderschat, met zware gevolgen. Sinds 2014 is de oorlogspropaganda met Rusland op volle toeren, helemaal uit het niets want Rusland deed helemaal niets. Dit is erg gevaarlijk, en kan op termijn werkelijk de hele samenleving ontwrichten. In feite is de economie en zijn de relaties al ontwricht op de west Russiche grens, door al dit gedoe. De Nazis van de 2de wereldoorlog voerden op precies dezelfdde lijn oorlog. Dit is een Britse strategie van het uit elkaar houden van Duitsland en Rusland, omdat die combinatie (top kwaliteit arbeid en grondstoffen) te machtig is voor de Britten en nu Amerikanen.

Tja zo zie ik het tenminste, en dus ben ik erg bang voor alle kleine dingetjes die in dezelfde richting gaan wijzen – hoe weinig ook. Alleen al het woord “nep nieuws” in de trant van de massa media, dan gaan er al lampjes af. Grote dingen beginnen altijd klein. Zoals de nieuwe XS4ALL, hoop ik, maar dan juist in de goede richting !

Ok, hoeft niet te reageren hoor, ik gok dat jullie het druk hebben. Succes ermee.

groeten Jos

P.S. Ik vond gek genoeg dit https://www.sidnfonds.nl/wat-we-doen [Website onder link by youtube nep-nieuws zoeker: SIDN Fonds.]


Daarom ondersteunt SIDN fonds innovatieve internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke impact (…)

“Disruptieve” … dus ze willen zelf dingen ontwrichten, zou men kunnen zeggen. Zo verwijdt de ketel de pot…. Ze beginnen heel klein met hun censuur, en het lijkt allemaal zo onschuldig. “Nep-nieuws” … oohh wat erg, iemand heeft een andere mening, ze hebben informatie gezien of gepubliceerd die “niet waar” is (zogenaamd). Als dat sfeertje eenmaal goed draait: stap twee. Opsluiten van echte journalisten zoals Assange. Dan begint de zelf censuur, en dan ziet het volk alleen nog maar meer éénheidsworst, en dat leidt tot radicalisering want de kritiek wordt weggemoffeld, op karakter in plaats van inhoud voor gek gezet, enz. Zo gaat dat altijd, het is een glijdende schaal dus direct pinnen in de grond en de andere kant uit, zou ik vinden. 😀

P.P.S. Ik hoop dat jullie doorzetten met Freedom, gewoon weg met KPN hoe dan ook, en dat we ook IPv4 krijgen (want dat heb ik erg nodig voor een server systeem ;-). Ga door !

Noten bij dit artikel:

*) “We zouden blij moeten zijn met mensen met een andere mening.” Daar is uiteraard wat op af te dingen als dingen fout gaan door die mening, desalnietemin is het – zeker voor een communicatie platform – een goede basis houding, en kan in het algemeen helpen bij het fatsoenlijk houden van het debat. Dat laatste is helaas niet mogelijk met de regeringen in het westerse imperium, getuige dat Julian Assange nu gegijzeld wordt door de Britse regering, en vermoedelijk chemisch gemarteld, omdat hij enkele van de gruwelijke misdaden van het Amerikaanse wereld Imperium naar buiten heeft gebracht. Dan is er geen sprake meer van een fatsoenlijk debat. Dan is er sprake van tirannie. De misdadigers gaan vooralsnog vrijuit, en hebben de macht en het motief om vanuit de Staat zelf Julian Assange kapot te maken, en anderen daarmee schrik aan te jagen om de waarheid niet naar buiten te brengen.

**) Link naar dit artikel opgestuurd naar Freedom.nl: Even een stukje van gemaakt: https://debate.socialism.nl/politics/we-zouden-blij-moeten-zijn-met-mensen-die-een-andere-mening-hebben/   Super veel succes met alles.

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.