(Zelf-)censuur begonnen in semi-dictatuur Nederland

Repressie van politieke- en essentiële burger rechten, leidt ook snel tot (zelf)censuur uit angst voor bestraffingen, die — zo blijkt in het huidige Nederland — ook echt worden uitgedeeld. Het recht van verzamelen (vergaderen, organisatie), staat heden onder druk door de Corona maatregelen. Er is heden een veel te lange periode van nood maatregelen, die ook nog aan het escaleren zijn, terwijl er geen nood situatie is (behalve de financiële crisis, maar ook dat is heden nog niet uitgegroeid tot een duidelijke nationale ramp, zoals bijvoorbeeld in Duitsland in 1924).

De situatie is nog ernstiger, omdat er binnenkort verkiezingen zullen zijn. Het verbod op samenscholen (de anderhalve meter afstand maatregelen, in al hun vormen) en een sper tijd (avond klok), verbieden niet alle vormen van organisatie, maar werpen wel een drempel op. De vraag is hoe zwaar nieuw politiek initiatief (nieuwe politieke partijen) hierdoor getroffen wordt.

Het is al niet makkelijk om een politieke partij op te richten (zou u het aan durven?). Men wil elkaar toch ook in de ogen kunnen kijken (fysiek bij elkaar zijn in vergadering), elkaars gezicht lezen (geen maskers op tijdens een gesprek), samen dingen doen (zoals het maken, drukken en verspreiden van propaganda). Eenieder kan zich voorstellen hoeveel werk er gaat zitten in het ééns worden over een gezamelijk verkiezingsprogramma. Wie zou dit klaar krijgen met wat in eerste instantie toch ook veel onbekenden zullen zijn, via de telefoon ? Via een chat kanaal ? Via video bellen ?

Het gebruik van “sociale media” is ook aan steeds meer restricties onderhevig, omdat deze grote platformen aan grootschalige en routinematige censuur doen. Juist voor een politiek initiatief, kan een dergelijke inhoudelijke censuur funest zijn. We dreigen dus nu al in een situatie te zitten, waar door de huidige licht repressieve maatregelen, in de praktijk ons democratische bestel toch zware averij oploopt. De maatregelen mogen nog relatief zwak zijn, alhoewel schokkend breed opgelegd (het hele land), de boetes lijken nog betaalbaar (95,- boete kunnen veel meeste mensen een keer riskeren ?), het tere kiem plantje van een nieuw politiek initiatief kan niet veel hebben, of het dreigt af te sterven voordat het een kans heeft gehad. Nieuw politiek initiatief kan ook een periodiek uitgegeven blad zijn, of een periodiek gemaakte video nieuws uitzending, video praat programma, en dergelijke. Het hoeft niet persé een politieke partij te zijn, en deze dingen gaan ook vaak samen.

Omdat ondergetekende in een eerdere publicatie hier opgeroepen heeft tot bepaalde directe actie, die nu mogelijk strijdig lijkt te zijn met de wet (als de Rechter de nood toestand niet gaat opheffen en alle boetes gaat vernietigen), dreigt een niveau van boetes opgelegd te worden dat niet meer betaald kan worden. Ik voorzie een grote kans op boetes veel hoger dan 95,- Euro, en dat zal al snel zo hoog worden dat ik het niet kan betalen en dus voor celstraf zal moeten kiezen. Ik zie daarom geen mogelijkheid dan om bepaalde teksten aan de zelf censuur op te moeten offeren, totdat het Nederlandse volk onze politieke basis rechten op verzamelen (en meningsuiting) weer herstelt.

§ Rellen: nee

Het zij opgemerkt dat wat er ook in het originele artikel gestaan zou kunnen hebben, dat dit in geen geval iets te maken heeft met destructie van publiek of privé bezit (rellen), of andere vormen van wanorde op straat. Integendeel: de rellen legitimeren de repressie. De rellen moeten ophouden, alleen legitiem en civiel protest lijkt te helpen om mensen te overtuigen.

Om dit nog even te onderstrepen: terwijl bepaalde (jeugd) groepen blijkbaar aan het rel schoppen waren, inclusief vuren maken op straat en met stenen gooien naar de politie, was ik toevallig weer eens bezig hier wat zwerf afval van straat te halen, omdat ik niet graag op een vuilnisbult leef. Willen wij in Nederland in een democratische rechtstaat leven, dan moet het gedrag van de burgers daar ook bij passen: zorg voor het algemeen belang, inclusief de vrede op straat, en uiteraard ook zorg voor de politieke- en burger- rechten. Politieke besluiten moeten redelijk en billijk zijn, aansluiten op de realiteit (dus geen op niets gebaseerde nood toestand).

§ Gecensureerde artikel

Dit is het eerdere artikel, met verwijdering van de oproep tot directe actie, die nu (mijns inziens) een risico van straf oplevert dat mij zwaar persoonlijk zal treffen, zonder dat het algemene volk zich hier waarschijnlijk iets van gaat aantrekken (anders was er een grote demonstratie tegen de avond klok geweest; zie ook volgend artikel op nieuws.socialism.nl (link)).

Poging tot dictatuur in Nederland

adminjanuari 18, 20210

De Nederlandse regering is — mijns inziens — heden bezig met een poging om een dictatuur te vestigen, door middel van een avond klok, door middel van een valse claim naar een niet bestaande nood toestand (Corona). Een avond klok lijkt onschuldig, zeker als men de overduidelijk valse voorwendselen gelooft.

Zolang er geen bulten doden op de straathoeken liggen, is er echter geen zware crisis. De gymzalen, scholen en kerken liggen niet een vol zieken. Er hoeft niet eens landbouw grond vrij gemaakt te worden, om de grote hoeveelheid doden te begraven.

Een avond klok, gedwongen thuis blijven op bepaalde uren elke dag, is wat mij betreft een kritieke lijn die niet overschreden mag worden. Het probleem is niet dat een avond klok zelf lastig is voor mensen. Het probleem is dat de weg naar escalatie van een dictatuur wijdt open ligt, als een avond klok geaccepteerd wordt. De weg terug zal moeilijk kunnen blijken te zijn.

Het instellen van een avond klok maakt het makkelijker voor een overheid om bij mensen binnen te vallen zonder goede reden. De doodstille straten zorgen voor een gecontroleerde omgeving. Vluchten wordt moeilijk, want men is de enige op straat, behalve de repressie troepen. Iemand hulp bieden wordt moeilijk, want men mag de straat niet eens op, en kan overal worden afgevangen door de repressie troepen. De avond klok maakt het makkelijk voor de overheid, om te weten wanneer hun slachtoffer weerloos en alleen is. In een tijd waar Julian Assange al jaren lang mishandeld wordt door Justitie in de westerse wereld, zijn dit — wat mij betreft — geen hysterische angstkreten. Men moet berekenen wat een groepering die dictatuur wil zou kunnen doen, zodat wij daar tijdig en adequaat op kunnen inspelen, met goed beleid en zinnige wetgeving.

Als er geen avond klok is, kunnen mensen naar wens samen scholen. Zij kunnen politieke partijen gaan oprichten, demonstraties en andere acties voorbereiden, en zijn daarbij relatief moeilijk in het oog te houden, in het algemene sociale gedruis van de samenleving.

Als een avondklok eenmaal is ingesteld, dan dreigt de oprekking van de tijden. Dan dreigen er controle posten te komen op straat, waar mensen moeten bewijzen waarom zij op straat zijn. Dergelijke controle posten worden opgeroepen door een spertijd (avond klok), omdat er tijdens de sper tijd altijd nog mensen — buiten de repressie troepen zelf om — op straat aanwezig mogen zijn, met bepaalde vergunningen en dergelijke. Een samenleving wordt daardoor steeds meer gecontroleerd en de pas afgesneden, zodat politieke oppositie zich steeds moeilijker kan vormen. Het doel daarvan is dat de huidige (criminele) machthebbers aan de macht blijven, en rijk kunnen worden van hun eigen wanbeleid. Dat zou men min of meer de essentie van een dictatuur of een tirannie kunnen noemen.

Als men hierbij in aanmerking neemt dat de westerse machten niet onwaarschijnlijk met een grote oorlog kunnen gaan beginnen om de onhoudbare financiële situatie onder controle te brengen en mensen angst aan te jagen, dan is het maar een kleine stap van een zogenaamd medisch gefundeerde avond klok, naar overal het leger op straat, iedereen moet kunnen bewijzen waarom ze waarheen op weg zijn, met passen en vergunningen, en lange tijden waarop mensen gedwongen worden om thuis te blijven, of zich maar een maximale afstand van het eigen huis mogen begeven. De bevolking wordt als crimineel behandeld, terwijl het de overheid zelf is, die crimineel handelt.

Hoe wint met de vrijheid terug, als dit eenmaal geïnstalleerd is ? Moet iemand als eerste weer de weg op gaan, tegen de avond klok in ? Die wordt dan direct opgepakt en gestraft, zodat de anderen schrik wordt aangejaagd om zich te schikken in de repressie. Hoe moeten er demonstraties of zelfs vergaderingen worden belegd, om oppositie krachten te vormen, als de overheid overal restricties en controles heeft opgericht, zodat zij direct weten wie waar waarom wat organiseert, en zij daar op kunnen inspelen met onder andere onwettige / criminele activiteiten (zoals valse aanklachten, infiltratie, provocateurs, enz). Als de oppositie eenmaal gebroken is, wat meestal maar een kleine groep mensen is, wat gaan de burgers dan doen, die nooit aan oppositie denken ? De mensen die het kunnen, die zijn dan mogelijk al voor een deel opgepakt, bijvoorbeeld voor het breken van de avond klok.

Het bewaken van deze lijn: geen avondklok, geen spertijd, is juist vrij makkelijk. Zolang er geen spertijd wordt geaccepteerd, zijn er veel mensen die het puur uit eigen belang vreselijk vinden om opgesloten te worden in hun huis. Dat is ook erg, dat is een straf voor criminelen. Deze onvrede kan en moet gebruikt worden, om onze vrijheden te handhaven.

Samenvattend: De avond klok op zich is niet zo erg misschien, vooral als het van laat ‘s avonds tot heel vroeg is, maar het is gevoelig voor gevaarlijke escalatie. De avond klok is een lijn die relatief makkelijk te verdedigen is. De avond klok is een lijn die we relatief moeilijk weer kunnen herstellen, alhoewel dit wel kan als de volkswoede groot is en breed wordt gedragen (maar dat is met alles zo, en niet iets om van uit te gaan).

「Deze alinea heb ik helaas onzichtbaar moeten maken, totdat onze burger- en politieke- rechten hersteld zijn, en/of genoeg mensen in een democratische recht staat willen leven.」

「Dit pamflet heb ik helaas onzichtbaar moeten maken.」

Het voorstel voor een spertijd in Nederland, zogenaamd voor een niet bestaande Corona crisis, is de eerste grote poging van de heersende klasse om in Nederland een dictatuur en mogelijk tirannie te vestigen, sinds de Tweede Wereld Oorlog (zie de Nazi bezetting, die de laatste avond klok in stelde in Nederland).

「Deze alinea heb ik onzichtbaar moeten maken.」

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.