off topic: Haat tegen Joden is dom {Dutch}

Hallo […],

U lijkt het te doen voorkomen alsof het Joodse volk schuldig is aan allerlei afschrikwekkende dingen, zoals wat de Nazis gedaan hebben. Alsof het een soort plan is, waarbij miljoenen mede-Joden alsook socialisten en vakbondsactivisten (ook door Hitler vermoord) de dood zijn ingejaagd, om een klein stukje grond in het midden oosten op te eisen, en daar … niets anders te doen dan er een decadente Westerse Vazallen staat van de VS op neer te zetten, waarin de Joodse wet absoluut niet gevolgd wordt door de regering daar. Volgens mij werkt het gewoon helemaal niet zo, helemaal niet.

Hoeveel Fransen zijn er alleen al niet in de wereld ? Dat alleen al is meer dan iets van 5 keer het aandal Joden in de wereld. De meeste Joodse mensen hebben niet eens geld, ze moeten hard werken. Wat voor macht hebben die ? Ze hebben geen macht, of heel weinig.

Wie heeft de huidige Joodse Staat bedacht: het waren niet de Joden, want die hielden altijd vast aan de “3 eden” van de verstrooïng. Dat is begonnen bijna 2000 jaar geleden, toen de Joden nog opstanden voerden tegen het Romeinse rijk. Het stukje westers Imperium, wat nauwelijks een staat is, zo klein en moeilijk verdedigbaar is het, is bedacht door het Britse Imperium. Het is een soort uitvalsbasis voor de Imperialistische operaties aldaar, een steunpunt. De VS hebben dit nu over genomen.

Mijns inziens hebben de Joden teveel van hun eigen wet opgegeven, toen al. Ze hebben de wet van het kwijtschelden van schulden in het 7e jaar onklaar gemaakt met een truk die “prosbul” heet (zie Shulchan Aruch). Ze hebben ook een afgod opgericht in hun 2de Tempel (wat het Hoge Gerechtshof was): http://www.templeinstitute.org/Helenas-golden-lamp.htm Dit soort dingen heeft hun cultuur verzwakt, en daardoor konden zij veroverd worden door Rome.

De mensen met het echte geld geven het volk maar wat graag een afleiding om hun woede op te koelen, en die rol hebben de Joden in het westerse Imperium. Mensen met echt geld laten dat echt niet aan het straatvolk weten. Dus lopen ze te leuren met Rothshild de hele tijd, niet dat dit goede mensen zijn, maar het werkt als een rode lap. Dit hele systeem van Jodenhaat is bedacht door Titus Flavius, toen zij Israel veroverden en het Jesus systeem oprichtten. Dit moet u absoluut zien als je het nog niet kent: https://www.youtube.com/user/caesarsmessiah Door het Jesus waanzin verhaal uit Rome, worden mensen opgezadeld met een irrationele Joden haat. Dat was de bedoeling.

Ik denk uw redenatie er één is van naar een gewenste uitkomst toe redeneren. Het begint direct ook incorrect: hoezo geen Israel zonder Auswitsch ? Als “de Joden” zo graag naar Israel zouden willen, dan zouden ze dat gewoon kunnen doen in zulke grote aantallen dat het niet te stoppen is. Zelfs als het waar zou zijn dat een kliekje idioten de Joden naar het land van Israel hebben willen drijven – wat wel zo is, maar het waren primair geen religieuze Joden, juist niet die waren daar fel op tegen – dan is dat nog niet de reden van de Tweede Wereld Oorlog.

De Tweede Wereld Oorlog wordt mijns inziens uitgevochten om het Groot Kapitaal in Duitsland te verdedigen, omdat er een zware crisis was. Het is ook een uiting van het Imperialisme van volkeren zoals Duitsland en Frankrijk, die ook niet voor niets de waanzinnige eerste wereld oorlog uitvechten. Nederland is ook ruim Imperialistisch, gezien ons wereld imperium destijds. Spanje was natuurlijk ook Imperialistisch, dat zit in deze volkeren, en vooral in hun immorele heersende op geld beluste klasse. Israel heeft ook zo’n klasse natuurlijk, maar dat betekend niet dat zij daarom dus overal de schuld van hebben, en die klasse is het minst religieus en het meest verwestert.

Het ging er bij de Tweede wereld oorlog ook om een Brits/Amerikaanse strategie, om Duitsland en Rusland van elkaar te scheiden, zodat deze machtige combinatie niet tot stand zou komen. Inzake de Joden ging het er om die uit te roeien, samen met alle linksen: vakbondsactivisten en socialisten/communisten. Dit gezien de Revolutie in Rusland en Duitsland, de bedreiging voor het Groot Kapitaal was reëel. In Duitsland hebben de sociaal-democraten de Revolutie in bloed gesmoord (dus zo lief zijn ze niet, de sociaal-democraten). Het Duitse leger, dat uiteraard voor de Keizer was, wilde helemaal geen democratie, en die plegen via Hitler een staatsgreep en richten uiteindelijk een dictatuur op, met als bedoeling alles wat niet hun Imperialistische motieven steunt, volledig uit te roeien.

Dat er een kliekje criminelen is uit alle landen die daar later weer een slaatje uit probeerd te slaan, zoals de Zionisten die voor Amerika werken, daar kun je natuurlijk op gaan zitten wachten. Zo werken die dingen.

Het Joodse volk heeft een zeer goede en uitzonderlijke wet, de Tora, waar de andere volkeren (inclusief Israel zelf) veel van kunnen leren, zoals het recht op gratis land voor eenieder, voor altijd. Met zo’n wet is er geen werkloosheid meer, en houdt je grote gestoorde bedrijven een beetje in toom. De wet tegen rente op leningen en kwijtschelding in het 7e jaar voor mensen die niet kunnen betalen (armen) is ook goed, en zo voorts. Het Joodse volk heeft blijkbaar de opdracht op zich genomen dit soort goede principes in de wereld te zetten en te verdedigen. Dat zie ik het Nederlandse volk nog niet doen. Dus laten we maar blij zijn dat iemand al die moeite doet.

groeten,
Jos Boersema

Einde bericht.

Het leek mij goed direct te reageren, na lezing van dit artikel Normaal reageer ik altijd direct op dingen, maar nu even niet, omdat het zo nutteloos lijkt om redelijke dingen te zeggen, en er maar eindeloos mee door te gaan zonder resultaat. Mooi toeval om dat dan weer een mooie Tora wet in herinnering geroepen wordt, alsof het een berisping is op een dreigende fout: „hocheiach tochiach berispt je vriend, Vayikra/Lev 19:17” (uit genoemde artikel).

Hoe alles in elkaar draait is ook weer mooi te zien hier. Koning Salomon berispt zijn vrouwen niet voor hun afgoderij. Het Joodse volk verloor hun 2de Tempel, mogelijk mede door het oprichten van de afgod “Lamp van Helena” kort voordat de 2de Tempel door Rome werd vernietigd. De Europese volkeren worden grotendeels beheerst door hun afgoderij naar Jesus, die is opgericht als haat wapen van het Romeinse rijk tegen het Joodse volk, een wapen – gemaakt van leugens – dat nog altijd zeer effectief is. Ik faalde ook tijdelijk met het achter blijven van een antwoord op een mijn inziens incorrecte redenering (ik was zeker van plan nog te antwoorden, maar wilde ook even wat langer nadenken deze keer; soms krijg je dan betere ideeën).

De Europese volkeren en het Joodse volk maken allebei afgodendienst fouten (Jesus, Lamp of Helena, respectievelijk). Het lijkt logisch dat afgodendienst leidt tot wederzijdse spanningen tussen groepen. Afgodendiensten zijn spektakel diensten gebaseerd op fantasie, uitgevoerd door een kleine machtselite, die vanwege hun basis in de fantasie dus alle kanten uit kunnen gaan. Daardoor heeft elke groep die aan afgodendienst doet, weer een andere afgod en andere diensten. Zelfs als ze geïnfecteerd zijn met elkaars afgoden (meestal door verovering), kunnen ze nog met elkaar strijdige machtsklieken aan de top hebben.

Afgodendiensten werken dus als minimaal een extra spanningsbron tussen groepen met andere afgoden, terwijl het maken van dezelfde afgodendienst door onafhankelijke groepen vrijwel is uitgesloten, doordat elke groep wat bij elkaar fantaseert. De afgod is min of meer een mascotte voor een bepaalde groep, iets waarmee zij zich identificeren, en daardoor ook afzetten tegen iedereen die weer een andere afgod heeft. Omdat deze mensen meestal grote (grootste) macht toekennen aan hun afgod, en de verschillende afgoden en/of afgoden complexen (dus) met elkaar in strijd zijn, versterkt dit de kans op strijd. Men zou kunnen zeggen dat dit zich nog steeds uitspeelt. Daar kan men zeker van zijn. De Jesus hysterie is nog altijd sterk.

De “Lamp van Helena” is waarschijnlijk grotendeels onbekend, ook bij het Joodse volk, maar desalnietemin een potentiëel gevaar voor de heropleving van een Soevereine machtskliek met een afgod als spektakel wapen, en als zegel van haar hoogste macht (boven de Tora, die de aanbidding van dingen verbiedt, alsook expliciet de aanbidding van de zon, maan en sterren). Het oprichten van de zonnegod op de Tempel berg in Jerusalem verwart het ochtend gebed aan de Schepper¹, door daar een zonnegod spektakel tussen te schuiven. Het ding ‘Lamp van Helena’ hoort niet bij de bij wet voorgeschreven voorwerpen of het ontwerp van de 2de Tempel/Hoge Gerechtshof. Het is een daad van brutaal verraad. Het prul moet vernietigt worden, en het goud ervan verpulvert, zoals Mozes dat deed met het gouden kalf. Dat is het precedent, en dus de logische Wet in dezen, als men de Tora wil volgen.

Wat er nu met de andere gemaakte voorwerpen moet gebeuren, weet ik ook niet. Opties zijn verder uitzoeken of er een afgodendienst besmetting is en zo ja hoe dat moet worden opgelost, of dat alles rigoreus vernietigd moet worden, om het zekere voor het onzekere te nemen. Om smelting van alles en opnieuw maken is een optie misschien, ook als boete doening voor de grove fout.

Het Joodse volk wens ik een goede en vredige rust dag toe. Sorry dat ik dit moet opschrijven, maar in de keuze tussen niets zeggen en te verdedigen wat ik zie als goed neem ik het risico van het laatste; risico in de zin van dat het mogelijk is dat ik een fout maak uiteraard. Tenminste niet de fout van het niet proberen het goede te doen, of het niet gebruiken van de gegeven tijd om een (mijns inziens) belangrijk onderwerp te bespreken (ook Tora wetten, overigens, maar ja dat is ook allemaal zo logisch als wat natuurlijk.) Lang leve de Tora ! Land leve het Joodse volk dat zich daar aan houdt, en deze bron van licht in een wereld van leugens en agressie brengt.

Ééns zal het licht van de waarheid alles overwinnen. Die dag is nu wellicht niet ver meer, als de Schepper van alle volkeren en het Universum het wil. Hopelijk zal er dan geen onrechtvaardige oorlog meer zijn, en geen zware armoede, tenminste voor de volkeren die in de Waarheid en met het Recht willen leven, hoe weinig en hoe klein ook. Het gaat er niet om machtig en groot te zijn. Het gaat er om goed te zijn, en nooit op te geven. Wie dat doet heeft alles al overwonnen voordat het gevecht is begonnen, en hoe het verder ook afloopt. De enige echte vijand van de mens en van een individu, is de mens en dat individu zelf.

Voor de toekomst zal het absolute noodzaak zijn voor de mensheid om zich veel beter te gedragen, al was het maar omdat de wapens van tegenwoordig te machtig zijn om nog door te gaan met waanzin zoals aanvalsoorlogen. De huidige techniek is ook te machtig om te misbruiken voor tirannie of de plundering van de natuurlijke hulpbronnen der aarde. Het is denkbaar dat de mensheid zichzelf een zeer zware klap gaat toebrengen, waardoor de klok op technisch gebied honderden of zelfs duizenden jaren wordt teruggezet. Dat is echter nog steeds niet meer dan uitstel van executie, want de techniek zal weer terug groeien, en dan staan wij weer op hetzelfde punt. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat wij geen economische of Staatssystemen meer hebben die er voor zorgen dat een kleine criminele kliek de macht steeds meer gaat overnemen. Het gedrag van de volkeren zelf moet ook verbeteren, mensen moeten beter naar elkaar luisteren, anders gaat het vroeg of laat echt heel erg mis, en dan kunnen wij echt eindigen terug in de steen tijd, of erger. Een soort permanente hel planeet dreigt ook nog steeds, onder beheersing van een hoog technologische tirannie.

Het is nu al zeker dat er een derde wereldoorlog komt, en ik denk dat de kans zeer groot is dat het een nucleaire oorlog wordt, want dat was de Tweede Wereld Oorlog ook. De klap gaat dus komen. De reactie op die klap zal de juiste moeten zijn, anders herhaalt dat zich totdat het echt heel erg mis gaat.

──────────────────────────────────────

¹) De “Schepper” lijkt in filosofische zin een eenvoudig logisch concept, omdat het volledig duidelijk is dat alles wat er in de wereld is ergens vandaan komt en door iets in stand wordt gehouden. Tegelijkertijd lijkt dit concept onbegrijpbaar en boven ieder verstand verheven, want ook al geven we iets een naam dat betekend nog niet dat we er iets van begrijpen. Dan is er het idee dat ons verstand zelf een schepping is van datgene waar we het nu over hebben (per definitie).²

Dit is ook vergelijkbaar met het principe van de ‘Eerste Beweger’ in de westerse filosofie. Dat is als het ware dat- of diegene, die het hele Universum met de in haar geldende natuur wetten in beweging heeft gezet. De normale naam van dit principe in het Nederland is “de Schepper” (voor zover ik weet, als Nederlander zijnde), vaak wordt ook het word “God” gebruikt voor hetzelfde, alhoewel dat vaak verwart is met het Romeinse Jesus afgodendienst Pantheon. De Islam heeft ook overduidelijk “de Schepper” als god, dat is volledig duidelijk van de definities die gegeven worden in de Koran.

Wat hier verder van zij weet ik ook niet. Het enige wat ik zie is dat de wereld er niet zomaar is, dat de wereld mooi en goed is in principe, en dat wij daar kleine en beperkte wezens in zijn. Ik zie het historische gevaar van de afgoden en de gekte die dat veroorzaakt, en dat als mensen persé zich willen onderwerpen of naar een bovenzinnelijke éénheid zoeken, dan is het beste dat te richten op “de Schepper,” want dat is een principe dat er voor iedereen is en daardoor niet of tenminste minder een machtsbron naar willekeur voor een kleine criminele machtselite kan worden.

Het is interessant om te zien dat eerst de Joden “de Schepper” als god aannemen, en dat duizenden jaren later de Islam die daar om heen woont hetzelfde doen, en dat dit tenminste tot een zekere vorm van éénheid leidt in bepaalde aspecten (de “mensen van het boek” in Islam). Het is ook interessant dat dit zelfs aan kan haken bij de westerse filosofie. Men ziet ook dat de Noord Amerikaanse Indianen – althans de meesten – ook “de Schepper” als hun god hebben; ironisch terwijl de westerse volkeren dat over het algemeen niet hebben, maar zich bezighouden met allerlei fantasie verhalen omtrent wezens met een overduidelijk beperkte macht (in die fantasie verhalen zelf zelfs) en allerlei gerommel en gedoe tot in het oneindige hier omtrent, terwijl de westerse volkeren zich absoluut en totaal superieur waanden aan alle andere volkeren.

Het mooie is dus dat “de Schepper” zich op een bepaalde manier aan een volk kenbaar lijkt te maken, of andersom dat een volk op een bepaalde eigen manier een kennis of verbinding heeft met “de Schepper,” en dat dit dus hopelijk tot een vorm van éénheid kan leiden, en wellicht tot vermindering van (aanvals-)oorlog, wat waarschijnlijk het meest verschrikkelijke is dat mensen op aarde doen. Wat bijvoorbeeld een logica is van een “de Schepper van alles en iedereen” principe is (dus binnen een filosofische denktrant): iemand die twee dingen maakt, zal ze allebei goed gezind zijn in principe, want wie is geen vriend van de dingen die hij maakt en wie wil niet dat die dingen die hij maakt worden wat ze zouden kunnen zijn. Dat kan direct doorberekend worden tot een algemeen moreel principe, inclusief de oorlog tegen de misdaad.

*

²) Aangezien ons verstand zelf per definitie een schepping van de Schepper van alles is, kunnen we ons afvragen waarom wij een verstand hebben, en wat het juiste of beste gebruik daarvan is. Mijns inziens groeit het verstand door ervaring in de wereld, en is als het ware een verzameling herinneringen die in abstractie tot een gevoel voor wat waar en logisch is leidt. Wie genoeg daken van huizen heeft gebouwd, krijgt een gevoel voor wat een goed en sterk dak is. Met verstand van zaken kan men dan zonder fouten het volgende goede dak bouwen. Op deze manier gezien zou men kunnen vinden: het verstand komt uit de wereld, en het versterkt door ervaring het geluk dat een mens ervaart door het maken van steeds betere keuzes. Zo bezien is het verstand een puur praktisch hulpmiddel. De mens is overduidelijk in staat om met de combinatie verstand en handen dingen te doen die andere wezens op aarde niet kunnen. Hierdoor leeft de mens in bijzonder comfortabele omstandigheden, en domineert de wereld. Het lijkt logisch dat de mens uiteindelijk zelfs in de ruimte kan leven – vooral als hij de vrede en het recht weet te bewaren voor de noodzakelijke stabiliteit, wat totaal niet zo is natuurlijk.

Zo gezien is het verstand dus een zeer nuttige toevoeging aan het menselijk leven en wat de mensheid kan en doet. Als we geen verstand zouden hebben, zou – zeg maar – alles op instinct gaan, op een soort van wazige gok en impuls (rudimentair verstand). Dingen als “een balk van deze dikte is zus en zo sterk, dus hebben wij zus en zo een constructie voor dit dak nodig” zouden waarschijnlijk zonder verstand gaan op een manier van “een beetje hout van zus, en een beetje van zo, en gooi het maar op elkaar eens zien wat er gebeurd.” We zouden altijd als het ware op het nul punt staan van een eerste experiment, uitgevoerd door iemand die zo dom is als – zeg maar – een aap (een wezen dat wel op ons lijkt maar vrijwel geen techniek heeft). Technisch gezien zouden we apen zijn, wellicht.

Nu zo gezien het verstand een duidelijke praktische functie heeft, zou de vraag opgeworpen kunnen worden: is het een wijs gebruik van het menselijk verstand, om zich bezig te houden met fantasie verhalen en afgodendienst, waar het er om lijkt te gaan een soort voordeel te behalen op een manier die onbegrijpelijk blijft omdat zogenaamd uitgevoerd wordt door één van de afgoden, of een combinatie van afgoden. Is het verstandig om een groot deel van het verstand aan zulke dingen te wijden ? Het lijkt mij dat er meer dan genoeg echte problemen in de wereld zijn, die met het verstand vrij eenvoudig op te lossen zijn. Het lijkt mij ook dat er enorm veel tijd wordt besteed door mensen aan hun afgodendiensten, en dat die tijd, de hoop en de energie die zij daar in steken, afgetrokken wordt van de tijd die zij zouden hebben kunnen besteden aan strijden voor wat goed is, of minimaal iets leren over nuttige dingen – zoals hoe een goede wet in elkaar zit, hoe een economie zou behoren te functioneren, en wat wij zouden kunnen verbeteren aan het Staats systeem; of kleinere nuttige dingen.

Waarom zou de schepper ons anders een verstand gegeven hebben, of (anders gezegd) een wereld geschapen hebben waarin wezens verstand kunnen ontwikkelen als zij dat willen ? Om belangrijke en minder belangrijke problemen maar door te laten rotten, omdat we onze aandacht kunnen richten op wazige verhalen met bizarre voorstellingen zoals bijvoorbeeld “we zijn ‘gered’ (van de Romeinse terreur ?) als we iemand (een mens, die zogenaamd een god is) aanbidden, die zo’n 2000 jaar dood gemarteld zou zijn; een individu die zogenaamd een aantal kleine wondertjes gedaan zou hebben (maar niet heus), en verder nauwelijks iets bijzonders gezegd heeft dat niet al lang en breed bekend was en opgeschreven was door anderen, en helemaal niets heeft weten te bereiken op het punt van dat mensen zich beter gingen gedragen (in tegendeel)” ? Het is wat mij betreft absurd gedrag, dat is opgelegd door massa moord en indoctrinatie. Het is een verwringing van de functie van het verstand en de bewuste aandacht, terwijl de wereld zelf steeds meer destabiliseert en de hulp nodig heeft van mensen die hun verstand gebruiken voor iets goeds, in plaats van obsessief absurde rituelen uitvoeren om zichzelf te redden, terwijl het hun eigen handelen zou moeten zijn die ons allemaal kan redden, als we ons best doen.

De rituelen van Israël onder de Tora wet kunnen – voor zover niet direct duidelijk als praktisch (wat ze vaak wel zijn) – als daden van rebellie tegen de absurditeit van de afgoderij van alle andere volkeren uitgelegd worden. Het kan gezien worden als ls een soort politieke daad van: zie, wij slachten jullie afgoden (de andere volkeren daar aanbaden bijvoorbeeld een soort vee, zoals een schaap of koe (!)), en het gaat ons toch goed (enz). Het kan ook gezien worden als een poging het begrip van de Éne Schepper van alles en iedereen te verbreiden, zodat mensen éénheid voelen op een bepaald niveau, op een waarachtig niveau want het is natuurlijk ook echt zo dat wij allemaal onderdeel zijn van dezelfde realiteit (anders zagen we elkaar niet eens), en dat leidt tot solidariteit en onderling begrip, en dat leidt weer tot een beter leven (minder oorlog), enz, en is dus uiteindelijk … een verstandig iets. Dat is een verstandig iets, zolang alle andere problemen ook worden opgelost, en één ding niet al het andere in het leven en wat moet gebeuren verstoord en opzij drukt. De Joodse wet is grotendeels makkelijk te begrijpen als praktisch en verstandig is zoals grond voor iedereen, en het Jubel jaar om scheefgroei van landbezit weer recht te zetten, en zoveel andere wetten. Waar dit minder duidelijk is, is wellicht meer verstandig onderzoek nodig om er achter te komen waarom iets zo is, alvorens iets direct af te schrijven, omdat de hoogwaardige wet van de Tora een dergelijke goedwillende houding meer dan verdient; want welk volk heeft een wet als het Joodse ? (Antwoord: geen, niet op dit grote niveau, alhoewel er zeker andere volkeren zijn met ook goede wetten op allerlei onderwerpen; vaak op een bepaalde manier overeenkomend met de Tora, overigens, zoals bijvoorbeeld het land verdelingsprincipe in de hier voorgestelde wetgeving wel anders is dan de Tora land wetten, maar wel hetzelfde principe probeert uit te voeren, een principe dat puur logisch begrepen kan worden).

Religie is meestal een moeilijk onderwerp, omdat er zoveel emotie in zit bij veel mensen, en omdat het over complete culturen gaat die meestal al duizenden jaren bestaan. Het zijn verzamelingen van voor menselijke begrippen oneindige hoeveelheden gebeurtenissen. Daardoor zitten er oneindig veel kanten aan. Liever dus nu weer terug op iets wat direct praktisch is, zoals hoe gaan wij onze economie en Staat hervormen tot iets dat stabiel en rechtvaardig is; dat lijkt in ieder geval een stuk makkelijker op te lossen, met een kleine maar toch aanwezige kans op gedeeltelijke uitvoering. Toch lijkt het noodzakelijk het ook over religie te hebben als het over grootschalige systeem hervormingen gaat, al was het maar omdat afgodendienst mensen afleidt van wat er gedaan zou moeten worden.

Aan de andere kant kan men ook goede dingen zien in bepaalde dingen die afgodendiensten doen. Aangenomen dat de situatie bij een volk zo erg is dat zij nog niet een naast elkaar kunnen zitten zonder te vechten, dan kan het een goede les zijn om – desnoods onder dwang – samen te zitten en naar iets te luisteren, hoe dwaas het ook is. Het kan een goede les zijn om samen mooi te zingen, als men nog niet samen kan praten over onderwerpen die er toe doen. Het kan helpen als men samen geld geeft om iets te bouwen, ook al is het een onzinnig project. Wellicht geeft dat hoop voor latere generaties, die de volgende stappen weer zouden kunnen zetten. Wie samen kan zitten zonder te vechten, kan luisteren naar elkaar hoe dwaas het ook lijkt wat er wordt gezegd (of dwaas op het eerste gezicht), wie samen geld bijeen kan brengen, die is mogelijk al snel in staat om een goed doel ten behoeve van een algemene nood in het leven te houden, en daarna wellicht een democratische Staat die niet te snel of helemaal niet corrupt wordt. Dat zijn toch grote nuttige kwaliteiten, die niet zomaar ontstaan uit het niets.

Het zou mooi zijn als de fractie dwaasheid en absurditeit zich langzaam verminderd in deze activiteiten, zonder het goede met het slechte weg te gooien. Mijns inziens zou het niet moeilijk moeten zijn om hier en daar wat weg te halen of toe te voegen bij bepaalde afgodendiensten, en zo wat te schaven aan wat hopelijk uiteindelijk toch een ruwe diamant zal blijken te zijn (zogezegd).

*

Okidoki, dat was weer eens 10 keer te lang. Wel goed om dit toetsenbord even te testen (het interne programma). Alles werkt goed in de Qwerty_Dvorak configuratie 👍.

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.